Mentor Coach, Huấn luyện khai vấn, Cố vấn cá nhân

Tư vấn, huấn luyện, cố vấn Marketing, Marketing Y Tế

Learn from the Masters on how to have the perfect life everyday.

Bí kíp thay đổi cuộc sống đi đến thành công mỗi ngày.

Thank You, we'll be in touch soon.
Mentor-Coach-Ha-Nguyen

Lời chào từ Mentor Coach Nguyên Hà

Chào cả nhà, Cừu Cừu đây, Cừu Cừu sanh tháng 4 cung hoàng đạo Dương Cưu, lấy tên Cừu Cừu nha, tên thật là Nguyễn Thị Hà.

Lúc làm Website này, Cừu đang làm tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn và đã có 17 tuổi đời nghề Marketing. Với mục tiêu đầu đời trở thành nhà Tư Vấn & Huấn Luyện Marketing, Cừu Cừu tập trung nghiên cứu & phát triển các mô hình Marketing trong quá trình làm việc, đặc biệt là trong lĩnh vực Marketing Y Tế.

Cừu Cừu cũng nghiên cứu từ cách nay 7 năm việc ứng dụng Marketing vào các lĩnh vực khác như Quản Trị Vận Hành, Truyền Thông Nội Bộ & Phát Triển Văn Hóa Tổ Chức, Cải Tiến Chất Lượng, Xây dựng Thương hiệu qua phát triển mạng lưới Đại Diện Thương Hiệu từ nhân viên, Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng hay Nhân Hiệu.

Tốt nghiệp chương trình CCMP - Chứng nhận Chuyên gia Huấn Luyện Khai Vấn & Cố Vấn Cá Nhân năm 2021 tại trường ITD World, hiện Cừu đang theo đuổi mục tiêu đạt chứng nhận ICF - chứng nhận Huấn Luyện Viên của Liên Đoàn Huấn Luyện Quốc Tế.

Với bản tính tự nhiên mong muốn chia sẻ, giúp đỡ và một khát vọng từ sâu thẳm là giúp đỡ mọi người, đặc biệt thông qua thông tin và tri thức, Cừu Cừu có một niềm tin mạnh mẽ rằng Thông Tin & Tri Thức giúp con người phát triển tiềm năng tiềm ẩn vô hạn và sức mạnh bên trong. Cừu phát hiện & thấu hiểu bản thân lần đầu tiên năm 16 tuổi, và thức tỉnh lần nữa sau khi Cừu Cừu được huấn luyện Mentor Coach tại ITD World năm 2021 và mở Bản Đồ Thành Công tại Gein.

Từ việc thấu hiểu bản thân, và từ khát vọng, mong muốn được giúp đỡ mọi người thông qua thông tin & tri thức. Cừu Cừu đã bắt đầu Website, Facebook Fanpage và kênh Youtube của mình - lúc Cừu viết những dòng này đang là cuối tháng 10/ 2022 - hơn 1 năm kể từ ngày phát nguyện.

Và ước mơ tiếp theo của Cừu Cừu là trở thành nhà Cố Vấn Cá Nhân & Huấn Luyện Khai Vấn toàn cầu, hỗ trợ cho không chỉ là mọi người mà còn đặc biệt là những nhà lãnh đạo trên toàn thế giới vì những nhà lãnh đạo sẽ chăm sóc và hỗ trợ cho rất nhiều người.

Nếu nhà mình thấy hợp trường năng lượng cùng Cừu, hãy gửi tin nhắn và kết nối nhé! Và nếu nhà mình thấy thích những gì Cừu chia sẻ, hãy phản hồi và gửi yêu cầu nha.

Cảm ơn nhà mình nhiều,
Sớm kết nối với cả nhà mình nha.  

Hi, I'm Mentor Coach Nguyen Ha

My name is Ha, Nguyen Thi Ha. And my nickname is Cuu (Aries) since I was born in April.

 

I am Marketing Manager at Hoan My Sai Gon hospital, and have been a marketer for almost 17 years now. As my first Goals of life is to be a Marketing Trainer and Consultant, I focus on research and making Marketing models while working, especially in the hospital industry.

 

I have spent 7 years researching and applying Marketing into other functions, such as Management, Internal communication & Organization, Culture Development, Quality Improvement, Branding by: Employee – each staff is an Ambassador, Employer Branding, Personal Branding.

 

Graduated CCMP - Certified Coaching & Mentoring Professional at ITD World, I am now aiming to reach the ICF Credential - the first level: Associate Certified Coach (ACC).

 

My nature is sharing, helping and I have a desire to support people, especially by sharing information and knowledge, I strongly believe the information and knowledge could help people develop and unleash their unlimited potential and power insight. I understood my insight first time when I had found Marketing when I was 16 years old, and once again after I met a Mentor Coach in 2021 and met my destiny - Map for Success at Gein.

 

From the insight, the wish, the desire to support people via sharing information and Knowledge. I started my Website, Facebook Fan Page & YouTube Channel - while typing this - is end of October 2022 - those channel is developing - more than 1 year from the day giving desire.

 

My dream is to be the Global Certified Mentor Coach and support not only for people but also for the leaders all over the world, since the leaders have power to take care and support many people.

 

If you find me matching with you, send me some message, let's connect.

If you like what I share, please feedback and give me some request if you want.

 

Thank you,

Looking forward to connect with you soon.

Copyright © Mentor Coach Ha Nguyen

Scroll to Top