Giải mã Gen Z qua 6 MOTIVE – bật mở sự thấu cảm & kết nối

Giải mã Gen Z – có cần thiết không? Theo chuyên gia Trần Gia Hải từ chương trình Toạ Đàm “Giải mã Gen Z: phát triển và nuôi dưỡng nhân tài” …

Giải mã Gen Z qua 6 MOTIVE – bật mở sự thấu cảm & kết nối Đọc thêm