Nguyen Ha

Cừu in Medical Marketing - trang chia sẻ các thông tin về Marketing Y Tế và các kiến thức liên quan dành cho Marketer và Y Bác Sĩ ngành Y qua lăng kính của Cừu. Trang cũng cập nhật các thông tin & kiến thức giúp phát triển bản thân thông qua chương trình Mentor Coach, và các chia sẻ khác liên quan đến vẻ đẹp tâm hồn, làm đẹp và các kỹ năng sống.

liberal-arts-1030x532-giao-duc-khai-phong

Nghiền ngẫm 1 – Đi làm có tiền là bằng lòng với cái tối thiểu của một người trưởng thành

Nghiền ngẫm là những ghi chú ngắn ghi lại những ấn tượng được trải nghiệm và đem lại những ý tưởng, tư tưởng, tư duy … mới mà Cừu …

Nghiền ngẫm 1 – Đi làm có tiền là bằng lòng với cái tối thiểu của một người trưởng thành Đọc thêm

Scroll to Top